Datan käsittely

– tiedon tallennus haluttuun formaattiin
– jäsenrekisterit, tuoterekisterit, kyselyt yms.
– skannaukset A4 kokoon saakka, muunnos tekstimuotoon
– rakenteettoman tiedon muuttaminen rakenteelliseksi
– useiden erilaisten tietorakenteiden yhdistäminen
– tiedon täydentäminen eri lähteistä
– tiedon muodon muutokset

Tekstin käsittely

– sanelupurku, puhtaaksikirjoitus
– asiakirjojen laadinta. Hakemukset, valitukset yms.
– asioiden käsittely erilaisissa sähköisissä palveluissa
– tulostukset A4 kokoon

Toimistotyöt

– toimistoapu, sihteeriapu
– toimiston rutiinityöt
– arkistojen perkaus
– postin käsittely

ATK-tuki

– käyttöjärjestelmät: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta
– toimitosovellukset: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta
– Rauta: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, kokoonpano, neuvonta
– Pienet verkkoratkaisut: langattomat ja langalliset. Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta